Čo robí sudca? A načo sú súdy?

Sudca je žena alebo muž, ktorý robí na súde. Ľudia navštevujú sudcov, keď si nevedia poradiť so svojimi problémami. Žiadajú ich, aby im pomohli rozhodnúť sa čo najlepšie .

Sudcovia rozhodujú aj o rôznych problémoch v rodinách, napríklad:

  • o rozvode rodičov,
  • o tom, kto sa bude starať o majetok dieťaťa, kým dieťa nie je dospelé a rodičia zomreli
  • o tom, koľko peňazí má jeden rodič posielať druhému rodičovi, ak sa nemôžu spolu starať o deti
  • o tom, kde bude dieťa žiť, keď nemôže žiť so svojimi rodičmi (teda rozhoduje o odňatí dieťaťa zo starostlivosti rodičov, o zverení dieťaťa späť do rodičovskej starostlivosti, o zverení dieťaťa do adopcie alebo do pestúnstva).

Najlepšie je, keď deti môžu žiť so svojimi rodičmi. Už vieš, že niekedy to však nie je pre nich bezpečné. Vtedy sa môže stať, že musia zo svojej pôvodnej rodiny odísť a žiť na inom bezpečnom mieste. Môžu žiť napríklad v:

  • v rodine s inými príbuznými,
  • v rodine, ktorá sa rozhodla pomôcť iným deťom (v pestúnskej alebo adoptívnej rodine),
  • v krízovom stredisku či v detskom domove.

Aj dospelí, ktorí sa o teba starajú, sa obrátili na sudcu. Napísali mu list, že sa chcú o teba starať. To, že si s nimi, znamená, že sudca rozhodol, že táto rodina ťa môže vziať k sebe domov.