Je schopné vytvoriť si vzťah

Deti chránené štátom umiestnené dočasne v detských domovoch sú často tzv. sociálne siroty (deti žijúcich rodičov, ktorí sa o ne nevedia, nemôžu alebo nechcú starať) alebo deti opustené z hľadiska ich situácie aj pocitov. Zároveň sú to deti ako všetky ostatné. Majú právo (a potrebujú) na lásku, bezpečie, život v rodine, prednostne v svojej vlastnej  (preto sa hľadajú možnosti a pôvodným rodinám detí sú poskytované v prípade možnosti odborné služby) alebo možno práve v novej rodine (deti, ktorých právna situácia umožňuje adopciu, prípadne ich právna a sociálna situácia umožňuje ich umiestnenie do pestúnskej starostlivosti).

Najdôležitejšie je si uvedomiť, že dieťa si svoju situáciu nevybralo a často nemôže o nej rozhodnúť.

Dieťa je však schopné milovať ľudí, ktorí sa k nemu rodičovsky správajú. Dieťa s traumatickou skúsenosťou potrebuje nielen byť milované, ale byť aj chápané a rešpektované a vnímané vo svojej jedinečnosti a zraniteľnosti. Skutočnému prijatiu dieťaťa do rodiny by mal preto predchádzať poctivý proces premýšľania, zvažovania, získavania informácií a ich triedenia, radenia sa s inými a nakoniec poctivý proces rozhodovania.