A/ pre dospelýchO deťoch, ktoré potrebujú rodinu

Čo potrebujú deti od novej náhradnej rodiny?

Budeme opäť pokračovať v tom, čo deti potrebujú prežívať a cítiť

V novej (náhradnej) rodine potrebujú deti predovšetkým vzťah aspoň s jedným dospelým.

Vzťah, ktorý bude  založený na rešpekte, úcte a mimoriadnej akceptácii/prijatí.

Opäť sa venujeme len téme psychických potrieb (nie materiálnych)!

Prvé spoločné mesiace adopcie našej Margarétky (Iveta, dvojnásobná adoptívna mama)

  • „Zo začiatku som sa jej nemohla dotknúť. Tak som po tom túžila, pokolísať ju, pohladiť ju po vlasoch, ale ona to nedovolila – odtiahla sa, alebo sa celá schúlila. Keď sa umývala, nesmela som pri nej byť. Až po niekoľkých mesiacoch mi dovolila umyť jej chrbát – ale len chrbát. Vedela som, že je pred nami ešte dlhá cesta, dlhá cesta k vybudovaniu dôvery. Mohla som sa dotknúť len jej chrbta, to mi dovolila zo svojho tela a podobne to bolo aj s jej dušou – priala som si, aby sme sa rýchlejšie zblížili, ale po 10 spoločných mesiacoch ma ešte nevpustila ani k bráničke do svojej duše – na to som musela čakať ešte dlhý čas.“

Zo života detí vstupujúcich do nových rodín

Dieťa, ktoré prichádza do náhradnej rodiny potrebuje trpezlivosť a rešpekt zo strany dospelých  (prípadne detí, ak sú v rodine) a ohľad na jeho situáciu, na jeho pocity a prežívanie. Potrebuje, aby sa nová rodina, čo najviac zoznámila s jeho minulými skúsenosťami a ich možným dopadom  na jeho vývin (nezáleží na tom v akom veku prichádza do novej rodiny, vždy má predošlú skúsenosť, ktorá ho emočne zasiahla a ovplyvnila).

Pre novú “náhradnú” rodinu to znamená, že nevstupuje do vzťahu s dieťaťom, ktoré sa jej narodilo a má ho vychovávať akoby bolo ich od narodenia. Vôbec nie.

Pre novú náhradnú rodinu to znamená:

  • dostatočne sa pripraviť na špecifiká týchto detí,
  • rovnako pripraviť sa aj na možnosti ako pomôcť vytvoriť stabilný vzťah s dieťaťom s traumatickou skúsenosťou ešte pred jeho príchodom.

Aký rešpekt máme na mysli? Deti potrebujú, aby ich noví dospelí rešpektovali, že:

  • prijaté dieťa sa narodilo niekomu inému a jeho korene sú jeho nepopierateľným základom (resp. neúcta ku koreňom dieťaťa je prejavom neúcty k dieťaťu samotnému)
  • prijaté dieťa prežilo niečo (opustenie, zanedbávanie, týranie, množstvo psychických zranení – strát a tráum) čo nie je jeho vinou, ale čo má dopad na jeho vývin a potrebuje, aby bolo aj napriek tomu milované a nikdy nie znevažované
  • prijaté dieťa potrebuje prijatie/akceptáciu seba samého, vrátane svojej minulosti, v prvom rade svojimi najbližšími (t.j. novými dospelými, ktorí mu sľubujú vzťah), vtedy dokáže veriť, že je hodnotným človekom

Odkaz náhradných rodičov pre pôvodných rodičov dieťaťa

  • „Je nám ľúto, že ste sa museli vzdať svojho dieťaťa. Želáme vám, aby ste sa vedeli zmieriť s tým, čo sa stalo. Želáme vám, aby ste po týchto skúsenostiach najmä našli silu zmeniť si podmienky v živote tak, aby sa vám to už viac nestalo, ak je to možné.”