A/ pre dospelýchKým dieťa príde domov

Ako využiť čakanie na príchod dieťaťa

Stručne:

 • pokojne čakajte na termín informačného stretnutia o dieťati tak, ako ste zvyknutí čakať aj na iné stretnutia
 • (alebo) ozvite sa pracovníkom tzv. akreditovaných subjektov, že máte záujem o „sprostredkovanie“
 • hľadajte na internete, či v knižnici informácie o téme adopcie, či pestúnstva (čítajte, premýšľajte, inšpirujte sa)
 • kontaktujte sa s existujúcou adoptívnou či pestúnskou rodinou (inšpirujte sa informáciami z „praxe“)
 • príďte na Klub náhradnych rodín vo vašom okolí (načerpajte inšpirácie, kontakty a podporu)

Obdobie medzi ukončením prípravy a príchodom dieťaťa do rodiny

Po skončení prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť pracovník príslušného úradu (ak tomu nebránia žiadne okolnosti) rozhodne o vašom zapísaní do Zoznamu občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť.  Tým sa vlastne ráta s vami ako s vhodnou budúcou rodinou pre deti, ktoré ju potrebujú a ktoré štát eviduje v Zozname detí, ktorým je potrebné zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť. Čakajú vás kroky v ďalšej etape: tzv. Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu. Sprostredkovanie začne akýmsi informačným stretnutím o dieťati – na takéto stretnutie vás vyzve príslušný Úrad, ale môžete byť iniciatívni a dohodnúť si takéto stretnutie aj u neštátnych organizácií, tzv. akreditovaných subjektov vo vašom regióne (majú povolenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podieľať sa na sprostredkovaní). Je možné, že dátum informačného stretnutia bude pre vás príliš ďaleko. Ale kým čakáte, môžete robiť aj veľa užitočných vecí.

Citát:

 • “Po skončení prípravy sme netrpezlivo čakali na kontakt s dieťaťom, ktorému by sme mohli byť rodičmi. Už sme sa nevedeli dočkať. Už z prípravy som vedela, po akých knihách a časopisoch môžem siahnuť, dobre mi padlo, že v našom meste každomesačne funguje stretávanie náhradných rodín.”

Zo života náhradných rodín:

 • zoznámenie s náhradnou rodinou, ktorá už dieťa prijala, vám môže poskytnúť jeden z obrazov o tom, čo znamená náhradné rodičovstvo (hovorte s dospelými, venujte sa deťom, ak sa dá, staňte sa pomocníkom rodiny). Využite možnosť zoznámiť sa s rôznymi rodinami, každá začala v inom čase, v iných podmienkach, v inej svojej osobnej i rodinnej situácii, a samozrejme s iným dieťaťom.
  Takúto rodinu máte možnosť nájsť jednak v okolí, cez sociálne oddelenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny, alebo sa kontaktujte s neštátnymi organizáciami: napr. Návrat, prípadne s Asociáciou náhradných rodín, či Úsmev ako dar, ktoré zvyčajne majú blízko k takýmto rodinám, aj preto, že pre ne organizujú množstvo odborných, ale aj neformálnych akcií. (Kluby náhradných rodín, odborné poradenstvo, vzdelávanie rodičov, podporné skupiny pre deti, poradenské či terapeutické pobyty pre celé rodiny v rôznych regiónoch Slovenska.)
 • Zúčastníte sa poradenských a vzdelávacích seminárov, pobytov pre náhradných rodičov – hľadajte na internete a vo svojom okolí. Pátrajte po kurzoch, ktoré vám pomôžu budovať bezpečný vzťah s dieťaťom, ktoré v minulosti veľa stratilo (napr. kurzy terapie dotykom, ktoré organizuje Návrat.)
 • Čakanie môžete využiť aj tak, že získate nové podnety, informácie a skúsenosti z literatúry, filmov a webstránok o náhradnom rodičovstve alebo príbuznej oblasti (výchova, školská problematika a pod). Dobre vybavené knižnice a videoknižnice nájdete aj napríklad v Centrách Návrat a pod. Viac veľmi dobrých titulov vychádza pravidelne vo vydavateľstve Portál.