a/ pre deti

Slovníček

Keď sa tvoja rodina začne venovať pestúnskej starostlivosti, pravdepodobne spoznáš veľa slov a slovných spojení, ktorým nebudeš vždy hneď rozumieť. Môžu ich používať najmä sociálni pracovníci.

Neboj sa opýtať, ak niečo nebudeš chápať. Tu je niekoľko výrazov, ktoré asi budeš počuť:

Príprava, Hodnotenie, Prípadová konferencia – Takto sú označené stretnutia, kde sa pestúni a všetci ostatní, zapojení do starostlivosti o dieťa, o ktoré sa tvoja rodina stará, rozprávajú o všetkom, čo sa v súvislosti s ním deje.

Obvinenie – Niekedy sa stane, že dieťa (dievča či chlapec), ktoré vyrastá v pestúnskej rodine, niekomu povie, že sa k nemu niekto z tých, u koho býva, nesprával dobre. Sociálni pracovníci to nazývajú „obvinenie.“ Ak k nemu dôjde, sociálni pracovníci ho musia prešetriť a zistiť, či je pravdivé.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Je to organizácia, ktorá má pomáhať pestúnskym rodinám, aby sa v nich všetci (aj ty), cítili dobre. Táto organizácia má sociálnych pracovníkov, ktorí ku vám môžu chodiť na návštevu a kontrolu, či je všetko v poriadku. Práve z takejto organizácie k vám budú chodiť sociálni pracovníci, o ktorých si už čítal/čítala.

Zdôverenie sa s dôležitými okolnosťami – Ide o situáciu, kedy dieťa, žijúce v pestúnskej rodine prvýkrát niekomu povie, že mu niekto ublížil. Pri zlom zaobchádzaní s dieťaťom hovoríme o „týraní“ alebo „zneužívaní“. Ak ti dieťa povie o niečom takom, musíš to oznámiť rodičom.

Umiestnenie -„Umiestnením“ nazývame situáciu, kedy do rodiny príde dieťa, aby v nej určitú dobu  žilo.

Návrat – To je organizácia, ktorá pomáha pestúnskym i adoptívnym rodinám – tiež ich pripravuje, aby sa  stali pestúnskymi alebo adoptívnymi rodinami. Pracovníci v Návrate pomáhajú deťom, ktoré prichádzajú do pestúnskych, či adoptívnych  rodín, aby sa cítili lepšie. Pre celé rodiny organizujú kluby pestúnskych (náhradných) rodín, často ich pozývajú na víkendové pobyty alebo organizujú pre ne podporné skupiny, o ktorých si už čítal(a).

Dobrovoľník – Väčšinou mladý človek, ktorý dobrovoľne (teda úplne zadarmo) pomáha deťom, ktoré chodia do Centier Návrat alebo na  Kluby náhradných rodín, aby sa deti smiali a mali super program alebo chodí za deťmi domov.