A/ pre dospelýchKým dieťa príde domov

Kedy môže ísť dieťa k vám domov?

Stručne:

O množstve  a častosti ďalších stretnutí  s dieťaťom po prvom kontakte rozhoduje správanie dieťaťa – ako sa v tom všetkom cíti.  Dospelí môžu urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa s dieťaťom zblížili, ale dieťa môže mať niekedy vlastné prekážky – a preto potrebuje svoj čas na ceste zbližovania. Tento čas je potrebné rešpektovať.

Rovnako je potrebné rešpektovať miesto ďalších kontaktov s dieťaťom – niekedy je možné, aby dieťa mohlo byť s vami na kontaktoch aj vo vašom domácom prostredí, niekedy to vhodné nie je.

Citát:

  • „Stretávali sme sa s dieťaťom približne 4 mesiace, zo začiatku raz za týždeň, neskôr niekoľkokrát do týždňa. Ubytovali sme sa v hoteli, blízko detského domova, aby sme mohli byť s ním počas dňa a hrať sa s ním a starať sa o neho v jeho prostredí. Pomohlo nám to spoznať sa s ním a on zase spoznal nás. Keď sme potom išli spolu domov, dôveroval nám a ja som mala pocit, že mám v rukách a v srdci akýsi základný návod ako mu byť oporou.”

     

Zo života umiestňovania detí do nových rodín:

Presúvanie dieťaťa z miesta na miesto nie je príjemné pre dieťa, naopak, môže to byť veľmi stresujúce.

V prípade, že sa s dieťaťom viac a viac zbližujete a naozaj chcete s ním vstúpiť do vážneho vzťahu, zaujímajte sa, ako vyzerá jeho bežný deň a ak sa dá, podieľajte sa na ňom (ako vyzerá, keď sa hrá – aké hry, ako vyzerá, keď jedáva – kto a ako ho kŕmi, aký je jeho zvyčajný jedálniček, čo má a čo nemá rado, v akej forme má rado jedlo, akú misku má rado, ako vyzerá jeho popoludnie – kto s ním čo konkrétne robí, jeho zaspávanie (aký je uspávací rituál), miesto kde spí, ako vyzerajú prechádzky, jeho hračky a pod., čo má rado oblečené, z čoho býva vydesené, čo, kto a ako ho upokojí, akej farby má obliečky, a pod.

Dieťa môže mať vplyvom svojho predošlého života (aj vplyvom traumy, ktorú prežilo a reakcií na ňu), svojim temperamentom, svojimi osobitosťami vo vývine a pod. – správanie, ktoré sa vám zdá zvláštne – myslite na to, že za to nemôže, a že najviac zo všetkého potrebuje pokoj a vzťah, ale potrebuje na to čas. Pokojne požiadajte o pomoc v zbližovaní s dieťaťom a v porozumení jeho prejavom správania.

Z každého stretnutia s dieťaťom môžu byť spísané záznamy (povereným pracovníkom inštitúcie, napr. detského domova), ktoré môžu byť zaslané Úradu, ktorý realizuje sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti (ktorý vydal Povolenie na kontakt). Záznamy pomáhajú pracovníkom mať informácie o postupe zbližovania medzi dospelými a dieťaťom.

Rovnako sa môžete obrátiť po prvom či ďalších kontaktoch na odborníkov, ktorí vás pripravovali na adopciu, či pestúnstvo (v akreditovaných subjektoch, či Referáte poradensko-psychologických služieb) a konzultovať s nimi. Obzvlášť je dobré využiť tieto konzultácie v situáciách, kedy ste zneistení, váhaví – prípadne nie ste rozhodnutí ako ďalej v kontaktoch s dieťaťom – prípadne ste sa nedokázali s dieťaťom zblížiť a zvažujete ich ukončenie. Rozhodne by ste mali vyhľadať podporu a pomoc, ak ste boli v kontakte s dieťaťom a tento kontakt bol ukončený a vy uvažujete, čo a ako ďalej.

O pobyte dieťaťa mimo detský domov (profesionálnu rodinu) napr. vo vašej domácnosti môže na krátky čas rozhodnúť detský domov, t.j. inštitúcia, ktorá zodpovedá súdu za bezpečie dieťaťa. Je potrebné si však uvedomiť, že dieťaťu nemusia prospievať presuny z jednej domácnosti do druhej – vytvárajú mu zvýšený stres, ktorý pri deťoch s predošlou traumatickou skúsenosťou nemusí byť z psychologického hľadiska posúdený ako vhodný pre dieťa.

V prípade, že stretnutia s vami dieťa postupne znáša pokojne a prebiehali dostatočne dlhý čas vzhľadom k veku dieťaťa, predpokladáme, že detský domov vás podporí, aby ste spísali návrh na súd na zverenie dieťaťa do predadopčnej, resp. predosvojiteľskej starostlivosti (príp.pestúnskej starostlivosti). S návrhom vám môžu pomôcť pracovníci na príslušnom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do vašej starostlivosti môže byť dieťa citlivo s vašou podporou a prípadne podporou profesionálneho rodiča alebo pracovníkov detského domova premiestnené ku vám. 

V prípade adopcie podávate po 9 mesiacoch trvania predosvojiteľskej starostlivosti ďalší návrh na zverenie dieťaťa do osvojenia. Právoplatným rozsudkom súdu sa stávate zákonnými zástupcami dieťaťa, preberáte dieťa úplne do svojej starostlivosti – stávate sa mu právne rodičmi.

V prípade pestúnstva sa rozhodnutím súdu nestávate zákonnými zástupcami dieťaťa (tými zostávajú pôvodní rodičia).

Viac informácií o sociálnoprávnych otázkach nájdete tu: Sociálnoprávne okienko.