Rozhodovanie o náhradnom rodičovstve

Nemyslíme si, že rozhodnutie neviete urobiť sami. Ponúkame vám pre zváženie širšie spektrum námetov z našej praxe, ktoré nám ponúkli skúsení náhradní rodičia, ale aj deti, dospievajúci a dospelí, ktorí boli adoptovaní, prípadne žili v pestúnskych rodinách.

Každý, kto sa dostal na túto stránku, má možnosť rozhodnúť sa, či sa náhradným rodičom vôbec stane a tiež rodičom akému dieťaťu. Opustené dieťa sa väčšinou nerozhodne či chce alebo nechce vstúpiť do novej rodiny – jednoducho je na to pripravované (súčasnými pracovníkmi, ktorí sa o neho starajú), pretože je to pre neho životná nevyhnutnosť. Myslime na to!

Citáty rodičov v procese rozhodovania

 • „Najprv sme mali pocit, že prijať dieťa je bežná vec, čo už len na tom našpekulujeme. Keď sme prešli prípravou na pestúnstvo, pochopili sme, že náš vzťah teraz nie je pripravený na takúto záťaž.“

 • „Až pri príprave  na adopciu sme pochopili, že máme s manželkou rozdielne názory na budúcnosť našej rodiny. Predtým som si nebol vedomý takých zásadných rozdielov. Preto som nechcel, aby sme prijali dieťa.“

 • „Moja staršia dcéra mi jasne povedala: budem rada, keď tu bude ďalšie dieťa, ale nechcem žiadne mimino!“

Z rozhovorov s náhradnými rodičmi a ich prijatými deťmi:

Otázky, ktoré môžu dospelým v rozhodovaní pomôcť:

 • „Chcem mať dieťa alebo chcem byť rodičom pre nejaké dieťa?”
 • „Prevažujú moje potreby mať dieťa alebo chcem naplniť potreby nejakého dieťaťa?”
 • „Prečo sa vlastne chcem stať rodičom?”
 • „Ako si preusporiadam svoj život (životný štýl, domácnosť, vzťahy), aby som bol oporou dieťaťu?
 • „Kto mi s tým pomôže?

Aby rodičovstvo (i to náhradné) „dobre dopadlo“ ukazuje sa ako dôležitá aj zhoda medzi partnermi v otázke náhradného rodičovstva. Je nevyhnutné, aby obidvaja manželia boli stotožnení s touto myšlienkou, pokiaľ sa rodičom nestáva jednotlivec mimo partnerstva. Nestačí, ak sa pre náhradné rodičovstvo rozhodne jeden a druhý len akceptuje jeho rozhodnutie. Dieťa bude očakávať a vyžadovať lásku, pozornosť a čas od obidvoch rodičov.

V prípade, že už deti máte, je nutné ich primerane zahrnúť do rozmýšľania o rozšírení rodiny o ďalšieho člena. Je dôležité, aby na rozšírenie rodiny boli pripravení všetci členovia rodiny, aj širšej – jej prirodzenú oporu a podporu budete potrebovať.

V prípade, že sa rozhodujete o adopcii či pestúnstve a žijete sám, premýšľajte a rozhodujte spolu s vašou širšou rodinou (rodičmi, súrodencami, priateľmi). Premýšľajte s nimi ako doplniť absentujúcu rolu rodiča pri výchove dieťaťa (ak bude chýbať pri výchove napr. muž v roli otca – kto by mohol byť pre dieťa takýmto mužským a otcovským vzorom z vášho blízkeho okolia? Ako bude zapojený do vášho života s dieťaťom a pod. Podobne premýšľajte, ak by vo výchove absentovala žena v roli matky/adoptívnej či pestúnskej.)

Niekedy ani sami nevieme definovať motívy a dôvody našich rozhodnutí a činov. Predsa je dobré klásť si takéto otázky a hľadať na ne odpoveď.

Predkladáme niekoľko otázok na zamyslenie, ktoré by mali byť súčasťou rozhodovania o prijatí dieťaťa:

 • Unesie naše manželstvo či partnerstvo príchod nového človiečika?
 • Čo na to hovoria deti , ktoré už sú v rodine?
 • Ako reaguje širšia rodina na moje uvažovanie o náhradnom rodičovstve?
 • Som schopný(á) prijať a milovať dieťa aj s jeho minulosťou?
 • Čo všetko som ochotný(á) obetovať pre svoje dieťa (čas, pohodlie, koníčky, zamestnanie…)?
 • Mám dosť fyzických a duševných síl, aby som dieťa vychovával(a) dovtedy, kým to bude potrebovať?
 • Zvládnem negatívne ohlasy okolia, aby som dal(a) dieťaťu pocit bezpečia?
 • Som dostatočne tolerantný(á) a trpezlivý(á)?
 • Zvládneme to finančne?
 • Viem si predstaviť, čo znamená vychovávať dieťa?
 • Mám sa o koho oprieť, keď prídu problémy a pochybnosti (a určite prídu)?

Skúsenosti z praxe ukazujú, že ľudia, ktorí vstupujú do role potenciálnych adoptívnych, pestúnskych či iných náhradných rodičov s cieľom “byť tu pre dieťa”, nielen stať sa rodičom za každú cenu:

 • pomáhajú dieťaťu niesť a liečiť jeho citové zranenia, sú otvorení prijať odbornú pomoc
 • empatickí k rôznorodým potrebám dieťaťa, majú schopnosti a reálne možnosti ich všestranne napĺňať
 • sú si vedomí toho, čo môžu dieťaťu sprostredkovať svojimi osobnostnými a rodičovskými schopnosťami a možnosťami celej rodiny a čo naopak nemôžu ponúknuť – poznajú svoje limity, hranice
 • sú otvorení rozvíjať svoje schopnosti a danosti a vzdelávať sa, spolupracovať a komunikovať s odborníkmi
 • sú schopní prijať dieťa také, aké je – s jeho jedinečnou osobnosťou, s jeho limitmi ako aj s minulosťou – skúsenosťami a vzťahmi z pôvodnej rodiny – preto vedia pomôcť dieťaťu budovať pravdivé a zdravé (po)vedomie o jeho identite (v prípade pestúnstva a profesionálneho rodičovstva podporujú dôležité vzťahy v pôvodnej rodine, pokiaľ dieťaťu prospievajú)

Tieto otázky vám možno budú opakovane klásť zainteresovaní odborníci, s ktorými sa počas cesty k náhradnému rodičovstvu  stretnete. Možno to bude pre Vás aj nepríjemné. Je však dôležité dať priestor podobným otázkam, lebo vás môžu doviesť k dôslednejšej príprave na to, čomu budete vystavení po prijatí dieťaťa a čo si predtým sami neviete predstaviť.

Je prirodzené, že pre poznanie a zžitie sa s novou rolou budete potrebovať čas – poznávať a orientovať sa v množstve nových informácií je zložité, ale skúsenosti odborníkov a iných náhradných rodín vám pomôžu zreálniť si prvotné predstavy a očakávania.

Máte slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či prijmete zodpovednosť. Vy budete totiž denne s dieťaťom a budete s ním prežívať dobré aj zlé, ťažké aj krásne chvíle. Vaša širšia rodina, priatelia a odborníci vás môžu obdobím rozhodovania sprevádzať, môžu poradiť, zreálniť vaše očakávania, povzbudiť vás k dobrému rozhodnutiu.

Náhradný rodič má možnosť rozhodnúť sa, či sa rodičom vôbec stane a rodičom akého dieťaťa. Vaše rozhodnutie vydať sa na “cestu” náhradného rodičovstva zmení život dieťaťu, ktoré teraz žije mimo rodinu, ale aj ten váš. Je to však dieťa, ktoré už raz svoju pôvodnú rodinu stratilo – potrebuje istotu a nie experiment.