Nie si jediná. Nie si jediný.

Nie si jediné dieťa, ktoré žije v pestúnskej či adoptívnej rodine alebo o ktoré sa stará niekto z príbuzných.

Dnes žijú v pestúnskych a adoptívnych rodinách tisíce detí. Pozri si na mape, v ktorých krajinách žijú deti ako ty: v pestúnstve alebo v adopcii.

V každej krajine žijú deti, ktoré nemôžu žiť s rodičmi, ktorým sa narodili, v iných rodinách, ako do ktorých sa narodili.

Na Slovensku dnes žije viac než 8000 detí v pestúnskych a iných (náhradných) rodinách. Pozri si, v ktorých mestách a dedinách určite žijú deti v pestúnstve a adopcii. O všetkých mestách a dedinách ani nevieme, určite by to bolo zaujímavé zistiť.

Koľko poznáš detí v pestúnstve či adopcii?

Ďalších viac než 4000 slovenských detí žije v detských domovoch. Je to veľmi veľa detí. Pozri si na mape, v ktorých mestách a dedinách žijú deti v detských domovoch.

Všetci sme začali narodením

Kdekoľvek a s kýmkoľvek teraz žiješ – jedno je isté: Každý z nás začal svoj život rovnako – narodením. Aby sme sa narodili, vždy sú potrební dvaja.

Deti po narodení väčšinou žijú so svojou rodinou, prípadne s inou rodinou (pestúnskou alebo adoptívnou). Niektoré deti môžu žiť v detskom domove či v profesionálnej rodine.

Je veľa dôvodov, prečo niektoré deti nezostávajú so svojou pôvodnou mamou a otcom. Vždy však ide o dôvody alebo problémy rodičov, nikdy nie o problémy detí.